Zelforganisatie 

Selbstorganisation: 'Managent, wie wir es verstehen, bedeutet das Gestalten von Bedingungen, die es einem System erlauben, selbst-organisiert Ordnungen zu erzeugen, zu erhalten und Ordnungsübergänge wirksam zu realisieren - mit anderen Worten: Schaffen von Bedingungen für die Möglichkeit vom Selbstorganisation.'

Hermann Haken, Günter Schiepek 
Maarten verzorgde workshops 'in bedrijf' voor:
 • Intermin
 • Leefstijl Coaching en Training
 • Nationaal Archief
 • SURF
 • Ministerie van VROM
 • Lentiz onderwijsgroep
 • Hogeschool Leiden
 • Achmea
 • Aeres groep

 

Klank in bedrijf

Zelforganisatie als uitgangspunt

De pedagogische en methodische achtergrond van de Lichtenberger Methode biedt veel aanknopingspunten voor ontwikkelingen en verandering binnen organisaties. Of het nu gaat om teamontwikkeling, persoonlijke vitaliteit of het aansturen van complexe processen. Het erkennen van en omgaan met het fenomeen van zelforganisatie opent vaak een nieuwe wereld. Dit leidt tot ontspanning, overzicht en inzicht. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden vind je hieronder enkele voorbeelden van workshops.

Voorbeelden van workshops

 • Workshop 'Een vitale stem'. Een workshop voor docenten voor efficient stemgebruik. 'Vit en vitaal lesgeven vraagt om gezond stemgebruik. En een gezonde, vitale stem verleidt tot luisteren. Dit heeft te maken met de klankrijkheid en bewegelijkheid van een vitale stem. Wij zijn gevoelig voor dat stemgeluid en worden er letterlijk en figuurlijk door aangeraakt. ....' CAH / Aeres groep, i.s.m. LTC, Mei 2016.
 • Stemwerk als onderdeel van de training 'Managen van Complexiteit'. Deze training voor interimmanagers verzorg ik vanuit maartenrienks coaching en organisatieontwikkeling. Juni t/m December 2014, voorjaar 2016.
 • Workshop rond het thema systeemdenken tijdens de personeelsdag van de Hogeschool Leiden. Systeemdenken belicht vanuit de werking van en omgaan met de stem en dat vertaald naar onderwijs en lesgeven. September 2014.
 • Workshop als onderdeel van een management development programma over leiderschap, georganiseerd door Stichting Intermin. Doel van de workshop: bewust worden van verschillende vormen van waarnemen, het ontwikkelen van "niet-sturend" waarnemen en nieuwe betekenis geven aan complexiteit en de omgang daarmee. Oktober 2011, Juni 2012.
 • Workshop als onderdeel van de leergang voor verandermanagers, Achmea, januari 2011. Proces en principes van zelforganisatie aan den lijve ondervinden en vertalen naar de praktijk van de verandermanager. Daarin werd door de deelnemers verrassende overeenkomsten ontdekt.
 • Workshops in het kader van een coachdag in en rond Radio Kootwijk, georganiseerd door Leefstijl Coaching & Training, juli 2011. Thema: 'zenden door te ontvangen'.
 • Workshops 'Met klank beter in je vel' voor het Ministerie van VROM, januari 2010. Workshop van een halve dag voor medewerkers in het kader van stresspreventie. Groepswerk: ontspannende werking van klank ervaren, luisterend en zingend (waarnemingsoefeningen); en individuele stemlessen voor de groep: reflectie op conditioneringen, gedrag, strategieën. Gezamenlijk betekenis geven en vertalen naar werk en privé.
 • Workshop ten behoeve van het Oktoberweekend 2010 van Mensa. Dit weekend stond in het teken van ‘orde en chaos’. Een thema dat een belangrijke rol speelt in de Lichtenberger Methode. Deelnemers kregen tijdens de workshop al zingend de kans orde en chaos aan den lijve te ondervinden. 
 • Teambuilding 'Samen klinken' voor trainers van Leefstijl Coaching & Training, oktober 2010. Workshop van twee uur als aftrap van een tweedaagse 'op de hei'.