Achtergrond - Lichtenberger Methode uitgelicht

Introversie voordelig binnen klankgeoriënteerde stempedagogiek

Introverte mensen, mensen die meer gericht zijn op de subjectieve innerlijke wereld, hebben het makkelijker in de klankgeoriënteerde stempedagogiek (Lichtenberger Methode). De verleiding is groot om tot die conclusie te komen na lezing van het artikel 'Wat zegt uw speeksel over u?' in Psychologie Magazine van november 2006.

Introverte mensen lijken over een van nature actievere Reticular Activating System (RAS) te beschikken dan extraverte mensen (meer gericht op de objectieve buitenwereld). Het RAS is een hersengebied onder in het brein dat de activiteit van hoger gelegen hersengebieden,waaronder de hersenschors, regelt. Stimuleer je het RAS, dan wordt een slaper wakker en iemand die wakker is alerter. Het gebied ontvangt informatie uit de zintuigen en bepaalt vervolgens hoeveel van die informatie doordringt in de rest van het brein. Zo wordt indirect dus bepaald hoe heftig de reactie is die op een prikkel volgt (zoals de productie van speeksel na het proeven van citroensap,zie testje hieronder). Door die actievere RAS bij introverte mensen zijn deze 'wakkerder', kunnen zich beter concentreren, maar reageren ook heftiger op prikkels. Zo hebben ze een lagere pijngrens, kunnen slechter tegen herrie en reageren veel sterker wanneer ze nieuwe mensen ontmoeten. De hersenen van extraverte mensen daarentegen "moeten worden aangezwengeld om een beetje fatsoenlijk te
functioneren".

Uit bovenstaande lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat introverte mensen gevoeliger zijn voor stimulaties en daardoor ontvankelijker voor een klankgeoriënteerde stempedagogiek, waarbij het stimuleren van het lichaam een belangrijke rol speelt.

Speekseltest

Druppel wat citroensap op uw tong en de weegschaal zegt wat voor een persoonlijkheid u hebt. Handel als volgt: weeg een paar wattenbollen op een keukenweegschaal. Doe vervolgens een flinke druppel citroensap op uw tong en verspreid het sap gedurende tien seconden in uw mond. Gebruik daarna de watjes om al het speeksel op te zuigen. Weeg vervolgens de volgezogen watten. Een introvert persoon produceert zo'n 50 procent meer speeksel in reactie op citroensap. Vergelijk uw resultaat met dat van vrienden en bekenden en u weet genoeg!

Maarten Rienks, Oktober 2006

Terug naar Achtergrond